Parlament Europejski

Od 15 lat pomagamy naszym Klientom
w prowadzeniu działalności

W Polsce obsłużyliśmy już 280 podmiotów
i pozyskaliśmy 400 mln zł dotacji.

Obecnie zarządzamy projektami o łącznej wartości ponad 140 mln zł.

Projekty realizowane przez Doradztwo Unijne, Zbigniew Banasiak

Projekt: „PWP Dobra praktyką drogą do sukcesu”

Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak jest wnioskodawcą projektu ponadnarodowego pn. „PWP Dobra praktyką drogą do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt realizowany jest we współpracy z Text Service s.c. Hanna Baszczyńska, Marianna Kędzierska oraz Bildungszentrum Nordost D.-K. Schnoor - partnerami projektu. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r. - 31.07.2015 r.

Zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu gastronomicznego
Unieważnienie postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego
Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu gastronomicznego
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego
Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów wdrażających nowe moduły kształcenia
Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych
Ogłoszenie o wynikach postępowania na prowadzenie warsztatów wdrażających nowe moduły kształcenia
Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę artykułów spożywczych
Zapytanie ofertowe na zakup nadstawki grzewczej oraz ekspresu do kawy
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup nadstawki grzewczej oraz ekspresu do kawy
Ponowne i zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe na dostawę artykułów spożywczych
Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę artykułów spożywczych

Projekt: „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów”

Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak jest wnioskodawcą projektu pn. „Współpraca z pracodawcami sukcesem szkoły i uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 02.09.2013 r. - 30.06.2015 r.

Zapytania ofertowe:
Zapytanie Ofertowe - pracownia konsumencka
Zapytanie Ofertowe na prowadzenie warsztatów z Carvingu i Cukiernictwa
Zapytanie Ofertowe na prowadzenie warsztatów z Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych
Zapytanie Ofertowe na zakup sprzętu gastronomicznego
Unieważnienie postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego
Zapytanie Ofertowe na zakup sprzętu gastronomicznego - ponowne
Modyfikacja Zapytania Ofertowego - pracownia konsumencka, o oświadczenie wykonawcy w Formularzu ofertowo- cenowym oraz o Załącznik nr 2
Modyfikacja Zapytania Ofertowego - pracownia konsumencka
Zapytanie Ofertowe - pracownia warsztatowa
Ogłoszenie o wynikach postępowania na prowadzenie warsztatów z Carvingu i Cukiernictwa
Ogłoszenie o wynikach postępowania na prowadzenie warsztatów z Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych
Modyfikacja ponownego Zapytania Ofertowego na zakup sprzętu gastronomicznego
Zapytanie Ofertowe na dostawę artykułów spożywczych
Unieważnienie postępowania na pracownię konsumencką
Ogłoszenie o wynikach postępowania - pracownia warsztatowa
Ogłoszenie o wynikach postępowania na dostawę artykułów spożywczych
Sprostowanie wyników postępowania na prowadzenie zajęć z Kelnerstwa i Nowoczesnych Technik Gastronomicznych
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego
Aktualizacja wyników postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego
Ponowne i zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe - pracownia konsumencka
Ponowna aktualizacja wyników postępowania na zakup sprzętu gastronomicznego
Ponowne i zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe - pracownia konsumencka - aktualizacja
Ogłoszenie o wynikach postępowania - pracownia konsumencka
Zapytanie Ofertowe na zakup okapu do pieca
Modyfikacja Zapytania Ofertowego na zakup okapu do pieca, o termin składania ofert.
Modyfikacja Zapytania Ofertowego na zakup okapu do pieca
Ogłoszenie o wynikach postępowania - okap do pieca

Projekt „Nowoczesny Nauczyciel – specjalistą w branży gastronomicznej”

Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak jest wnioskodawcą projektu pn. „Nowoczesny Nauczyciel – specjalistą w branży gastronomicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź. Grupę docelową projektu stanowią nauczycielki i nauczyciele Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. - 30.06.2015r.

Projekt: „PWP Dobry start – wyrównywanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne”

Doradztwo Unijne Zbigniew Banasiak jest wnioskodawcą projektu ponadnarodowego pn. „PWP Dobry start – wyrównywanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych". Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź oraz Trygt Ly -kristen stiftelse (Christian Fundation Safety Shelter) - partnerami projektu. Projekt skierowany jest do uczniów kształcenia ogólnego w ramach SOSW 6 w Łodzi w wieku: 10-19 lat. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 03.02.2014r. -30.06.2015r.

O DGE Bruxelles

DGE Bruxelles to międzynarodowa firma, która od 1996 roku na rynku europejskim świadczy usługi doradztwa biznesowego i finansowego koncentrując się na pozyskiwaniu finansowania dla projektów z dotacji unijnych i innych źródeł.

Doradzamy zarówno działającym już firmom, jak i nowopowstającym przedsiębiorstwom, instytutom badawczym, instytutom naukowym PAN, szkołom i uczelniom wyższym, zakładom opieki zdrowotnej, jednostkom samorządu terytorialnego i innym instytucjom publicznym oraz ich konsorcjom.

Nasza oferta jest kompleksowa – wyszukujemy optymalne źródła finansowania dla planowanych przedsięwzięć, pomagamy w przygotowaniu koncepcji projektu, opracowujemy dokumentację aplikacyjną, zarządzamy projektami dotowanymi i pomagamy w procesie ich rozliczania.

Podstawą naszego sukcesu jest zaangażowanie specjalistów, których wiedza i doświadczenie w połączeniu z indywidualnym podejściem i zrozumieniem potrzeb Klienta są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług i skuteczności.

Chcemy, aby projekty, które pomagamy wdrożyć służyły wzmocnieniu pozycji naszych Klientów, a przez to przyczyniały się do poprawy innowacyjności, rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego w naszym kraju.

Skontaktuj się z nami

Doradztwo Unijne, Zbigniew Banasiak
ul. Boya-Żeleńskiego 43a/7
95-100 Zgierz

e-mail: zbigniew.banasiak@dge.pl

tel./fax: (42) 716 26 23

strona internetowa:
www.dge.pl/lodz
www.lodz.dge.pl

Konsultanci:

Zbigniew Banasiak
tel. kom.  604 126 954
e-mail: zbigniew.banasiak@dge.pl

Emilia Wojciechowska
e-mail: emilia.wojciechowska@dge.pl
tel.: (42) 716 26 23

Mariola Drużka
Specjalista ds. rozliczeń
e-mail: mariola.druzka@dge.pl
tel.: (42) 716 26 23
(51.8669802, 19.38119549999999)

 

Zdjęcie © Parlament Europejski – Dział Audiowizualny, pozostałe materiały © DGE Bruxelles Polska
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach analityczno-statystycznych. W dowolnym momencie możesz wyłączyć obsługę plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.